Certificering van impact: het voorbeeld van B-Corp

B-Corp-image-small

Sinds 2006 wordt de Amerikaanse B-Corp-certificering toegekend aan bedrijven die, naast hun eigen winstgevendheid, voldoen aan zeer specifieke en hoogwaardige sociale, milieu-, transparantie- en bestuurscriteria. Om de certificering te verkrijgen, dient een bedrijf zijn aanvraag in bij de organisatie van het B-lab, die de aanvraag evalueert aan de hand van de B-effectbeoordelingstool (BIA). De organisatie bepaalt vervolgens een score op 100 (minimaal 80) en kent de certificering toe. [1].

B-Lab evalueert bedrijven aan de hand van een gedetailleerde vragenlijst die vijf specifieke categorieën behandelt: de werking van de governance en de impact van het bedrijf op het milieu, werknemers, gemeenschappen en klanten. Al deze categorieën kunnen worden bekeken aan de hand van 200 vragen die het engagement van de onderneming maar ook van haar leveranciers evalueren. De vragenlijsten worden vervolgens om de achttien maanden geanalyseerd en beoordeeld door een selectiecomité, wat het bedrijf de tijd geeft omde aan te brengen wijzigingen door te voeren. De procedure kan enigszins variëren, zowel wat betreft proces en prijs, afhankelijk van de grootte en de structuur van het bedrijf. Toch is de hele evaluatie transparant en kan de onderneming het hele proces volgen.

Met meer dan 2800 gecertificeerde bedrijven vertegenwoordigt B-Corp niet alleen een label, maar ook een bredere internationale beweging die het interne functioneren van nieuwe en oude bedrijven en politieke beslissingen probeert te beïnvloeden. De B-Corp-certificering werkt aan het verminderen van ongelijkheid, armoede, het waarborgen van een gezonder milieu en sterkere gemeenschappen, onder meer door het creëren van kwaliteitsbanen. [2]. Er zijn verschillende bekende bedrijven, zoals Ben & Jerry’s[3] maar ook opkomende bedrijven zoals Kazidomi, die momenteel bezig zijn met fondsenwerving en in oktober 2019 tijdens een Solifin matchmaking sessie worden gepresenteerd.

 

[1]Thomas Lestavel, “ B Corp, dix questions pour tout comprendre”,  22 juillet 2019, site de HEC.Stories, https://hecstories.fr/fr/b-corp-10-questions-pour-tout-comprendre/

[2]Site web de B Corp, “About B Corporation”,  https://bcorporation.net/about-b-corps

[3]Thomas Lestavel, op.cit.