SAMENVATTING VAN DE MAATREGELEN IN VLAANDEREN

festival(5)

Let op: deze maatregelen zullen zich waarschijnlijk verder ontwikkelen

Maatregel 1: Hinderpremie

WAT: Premie in geval van gehele of gedeeltelijke stopzetting van de activiteiten

EFFECT: voor de eerste 21 kalenderdagen:

– in geval van volledige sluiting: 4.000 EUR (Restaurants die nog wel afhaalmaaltijden hebben komen hier ook in aanmerking)

– in geval van sluiting alleen tijdens het week-end : 2.000 EUR

Dan 160 EUR/dag.

EXTRA INFORMATIE: Premie die wordt toegekend voor alle soorten van vestiging die minstens één full-time werknemer in dienst hebben en die door de crisis worden getroffen. Premie toegekend per vestiging (met een maximum van 5 per onderneming). Ook voor deeltijdse zelfstandigen als ze hetzelfde bedrag aan sociale bijdragen betalen als een voltijdse zelfstandige.

Maatregel 2: Crisisgarantie van PMV

WAT: Verlenging van de garantielijn met 100 miljoen EUR extra en verbeterde voorwaarden.

IMPACT: Naast de bestaande garantieregeling kunnen bedrijven nu ook overbruggingskredieten krijgen die door de PMV worden gegarandeerd voor maximaal 12 maanden (voorheen slechts tot 3 maanden). 75% dekking voor kredieten van maximaal 5 jaar. De eenmalige premie om te kunnen profiteren van de crisisgarantie wordt verlaagd van 0,5% naar 0,25% van het depositobedrag. Beroep op deze premie is mogelijk tot eind augustus 2020, voor nieuwe bankschulden, bestaande bankschulden of bestaande niet-bancaire schulden.

EXTRA INFORMATIE: Houd er rekening mee dat de onderneming niet in moeilijkheden mag verkeren (cfr. EU-staatssteunregels).

Update 22/03: De overeenkomst tussen de federale overheid, de Nationale Bank en de banksector kan een invloed hebben op de eerder aangekondigde maatregelen van PMV en op het reguliere garantieaanbod van PMV. PMV tracht zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de concrete uitvoering van dat akkoord en zal zo snel mogelijk communiceren over de gevolgen hiervan op haar aanbod.

Maatregel 3: Flexibiliteit op het gebied van steun en subsidies

WAT: Het VlaIO-project en de rapporteringsverplichtingen kunnen na overleg worden verlengd.

IMPACT: Bedrijven die een ondersteunings- of subsidiedossier hebben bij VLAIO ervaren een flexibelere behandeling.

EXTRA INFORMATIE: Mits duidelijke motivatie en het aantonen van de Corona impact. Neem contact op met VLAIO voor meer informatie.

Maatregel 4: De aanmoedigingspremie

WAT: De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis.

IMPACT: Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro. Voorwaarde is een productievermindering met minstens 20%.

EXTRA INFORMATIE: De aanmoedigingspremie