Interview met de Stichting Lunt

Lunt

De stichting Lunt heeft onlangs aanvaard om Solifin in 2020 financieel te steunen, met de mogelijkheid om hun steun te verlengen tot 2022. We voelen ons zeer vereerd en dankbaar, vooral omdat hun steun vlak voor de gezondheidscrisis kwam. Dankzij deze relatieve financiële stabiliteit zullen we onze missies kunnen voortzetten, ons werkend personeel kunnen uitbreiden en sociale ondernemers beter kunnen helpen om de economische gevolgen van covid-19 op te vangen.

Guibert Del Marmol, medeoprichter van de stichting, heeft drie vragen voor ons beantwoord.

Wat is de stichting Lunt en wat steunt u?

De Lunt Foundation, gevestigd in België en Zwitserland, is wereldwijd actief en is mede opgericht door de Belgisch-Amerikaanse familie Lunt. De Lunt Foundation bevordert regeneratieve oplossingen die de rijkdom vergroten vanuit het perspectief van ecologie, welzijn en gemeenschap. Onze missie is om creatieve pioniers te identificeren, te betrekken en te ondersteunen om hun bijdrage aan de samenleving te laten groeien door middel van paradigmaverschuivende benaderingen. Ons doel is om bij te dragen aan de verhoging van het collectieve bewustzijn voor een meer harmonieuze, verantwoordelijke en vreugdevolle wereld.

Waarom heeft u besloten Solifin in 2020 te steunen?

Financiën is het hart van onze samenlevingen. Vaak aangeduid als de belangrijkste oorzaak van de misbruiken van het systeem, moet het volgens ons in de eerste plaats ten dienste staan van het algemeen belang. Financiën is geen doel op zich, maar een instrument dat de inzet van oplossingen met respect voor mens en milieu en het creëren van gedeelde overvloed moet vergemakkelijken. In een tijd waarin we dringend de wereld moeten heroverwegen, een nieuw samenlevingsmodel moeten definiëren dat meer inclusief en respectvol is voor iedereen, lijkt de financiering van “ondernemers” ten dienste van deze nieuwe wereld ons van cruciaal belang. Ondernemer zijn, in het bijzonder “ondernemer van de nieuwe wereld”, is een enorme taak. De rol die Solifin speelt bij het verbinden en faciliteren van verbindingen tussen investeerders & sociale ondernemers is naar onze mening doorslaggevend bij het ondersteunen van de transitie die we nodig hebben, en haar actoren in het bijzonder.

Hoe wilt u bijdragen aan Solifin?

Naast de financiële ondersteuning stellen we ons netwerk altijd ter beschikking en vaak, indien gewenst, een “mentoring” van de projectleider.

Geïnterviewd door Sevan Holemans op 14 april 2020.