SAMENVATTING VAN DE MAATREGELEN IN BRUSSEL

festival(4)

Let op: deze maatregelen zullen waarschijnlijk veranderen

Contactnummer 1819 voor bedrijven

Maatregel 1: Unieke premie

WAT: Een eenmalige premie van € 4.000 per bedrijf waarvan de sluiting verplicht wordt gesteld na besluiten van de Nationale Veiligheidsraad en dat deel uitmaakt van de volgende sectoren:

– Catering (NACE-code 56);

– Accommodatie (NACE-code 55);

– De activiteiten van reisbureaus, touroperators, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten (NACE-code 79);

– Detailhandel, met uitzondering van voedingswinkels (inclusief nachtwinkels), dierenspeciaalzaken, apotheken, drukkerijen, benzinestations en brandstofleveranciers;

– Recreatie en sport (NACE-code 92 & 93).

Een eenmalige premie van EUR 2.000 voor kapsalons (NACE-code 96.021);

IMPACT: Extra vervangingsinkomsten voor bedrijven.

Maatregel 2: Intrekking van de stadsbelasting voor S1 2020.

WAT: Annulering van de stadsbelasting door het Brusselse Gewest voor wat betreft het eerste semester van 2020 voor de betrokken ondernemingen (vestigingsplaats van de toeristische sector)

EFFECT: Fiscale annulering

Maatregel 3: Overheidsgarantie (door Fonds Bruxellois de Garantie)

WAT: Toekenning van een overheidsgarantie (via Fonds bruxellois de garantie) op bankkredieten voor een totaal van 20 miljoen euro.

IMPACT: Risicodekking voor banken die leningen verstrekken aan getroffen ondernemingen.

Maatregel 4: Versnelde procedure voor de toekenning van regionale premies

WAT: Versnelde of zelfs geanticipeerde behandeling, engagement en betaling van het geld dat wordt toegekend ter ondersteuning van de economische expansie (premiedossiers die bij Brussel Economie en Werkgelegenheid worden geanalyseerd) voor de HORECA-, de toerisme-, de evenementen- en de cultuursector.

IMPACT: Verhoogde snelheid van de behandeling van de premiedossiers.

Maatregel 5: Versterking van de steun

WAT: Versterking van de steun aan bedrijven in moeilijkheden door de financiering van het Center for Businesses in Difficulty (CED) te verhogen. Extra dotatie van 200.000 euro.

IMPACT: Versterking van de steun voor ondernemingen in moeilijkheden.

EXTRA INFORMATIE: Info over BECI

Maatregel 6: Ontheffing van “taxibelasting”.

WAT: De vrijstelling van de belasting op de exploitatie van taxi’s of auto’s met chauffeur voor het jaar 2020.

Maatregel 7: Handhaving van de subsidie voor evenementen

WAT: Voor alle evenementen die in eerste instantie plaatsvinden tussen 1 maart en 30 april 2020 en die een regionale subsidie hebben gekregen:

Indien het evenement later in 2020 wordt uitgesteld, wordt de subsidie ongewijzigd gehandhaafd.

Indien het evenement wordt geannuleerd, wordt de subsidie gehandhaafd indien er sprake is van niet-terugvorderbare kosten.

Partner: Résultat de recherche d'images pour "finance brussels"

– De mogelijkheid van een lening tegen gereduceerd tarief aan belangrijke leveranciers in de HORECA-sector, waardoor zij een betalingsuitstel kunnen bieden aan vestigingen in de HORECA-sector;

– de mogelijkheid van een lening tegen verlaagd tarief voor HORECA-vestigingen met meer dan 50 werknemers.

– Een uitstel van betaling, per geval, van de hoofdsomaflossing van leningen die door Finance & invest.brussels zijn verstrekt aan bedrijven in de getroffen sectoren.